G a l l e r i b u t i k k

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I
 


    GALLERIBUTIKK

     Kunsthandverk             Design
     Maleri        Collage      Akvarell         Teikning     Fotografi
     Skulptur     Skinnvesker   Tekstil       Kunstbøker
 

    FIRMAGÅVER

    
Galleriet syt for avtale med kunstnar, pakking og levering. 

    
BEDRIFTSKUNSTLAG 
     Frå Bergen til Stavanger kjem styret og medlemmer  for å ha
     temakveldar og gjere sine innkjøp.

     INNRAMMING
     Galleri Giga ramar inn grafikk og objekt 
     Rammemakaren ved Roald Sundal driv rammeverkstaden

   

                                                                              

 

    


          Det kjem ny Galleributikk i nye lokal
             

       
                OG..
                Grafikk Maleri Skulptur Kunsthandverk 
               

              
                 Og.. utstillingsopningar..
                 OG... separatutstillingar
  
                
                Rose til alle frå Galleri Giga Versjon 2.0

 


I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I