G a l l e r i b u t i k k

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I
 


    GALLERIBUTIKK

     Kunsthandverk             Design
     Maleri        Collage      Akvarell         Teikning     Fotografi
     Skulptur     Skinnvesker   Tekstil       Kunstbøker
 

    FIRMAGÅVER

    
Galleriet syt for avtale med kunstnar, pakking og levering. 

    
BEDRIFTSKUNSTLAG 
     Frå Bergen til Stavanger kjem styret og medlemmer  for å ha
     temakveldar og gjere sine innkjøp.

     INNRAMMING
     Galleri Giga ramar inn grafikk og objekt 
     Rammemakaren ved Roald Sundal driv rammeverkstaden

    KUNSTNARAR I GIGA

                  Maleri/Collage/Akvarell/Teikning/Foto:
                     Bryne Anette 
                          Egeberg Ingri
                          Ertsland, Alf
                          Flatøy, Per
                          Follinglo, Mari
                          Hjelmen, Øyvind
                          Rafdal, Jan Terje
                          Sawicha, Illona
                          
         Grafikk:
       
Abel, Jannik
        Andersen Tom Erik
       
Anda, Åse
          Bertehlsen, Anna
          Brunner Frank
          Egeberg, Ingri
          Finborud, Kristian
          Hagesæter; Ann Kristin
        Haukelisæter, Ingrid
          Platou, Gunnilla Holm
          Kalvig, Ellen
          Kielland, Gabrielle
          Molden Morten
          Nesjar, Carl
          Nupen, Kjell
          Nymark, Geir
          Opdahl, Ørnulf
          Sitter, Inger
          Sødal, Per Ove
          Thoralsdottir, Bjørg
          Vottestad, Gunn
           Øyen, Wenche
         
             
                                                  Skulptur:

                                                 
Allikas, Anu
                                                             Dahlin, Ingun
                                                             Elt & Kna Keramikk
                                                             Fowler Betzy
                                                             Fridlund, Rakel
                                                             Hedman, Leif
                                                             Mc Loughlin Sylvia
                                                             Skaug, Ole Martin
                                                             Wicklund, Vigdis
                                                             Winsvold, Ragnhild
                                                             Øverbye, Maria

                  Kunsthandverk:
                      Brink, in`t Veld
                      Brun Christian
                      Braaten, Marie
                      Fridlund, Rakel
                      Hurlen, Sølvi
                      Janicke & Adam
                      Aud Lavik
                      Lejon, Ingeborg L.
                      Lilli, Livio
                       Lønnaas, Torill
                       Mc Loughlin, Silvia
                       Mijo Design
                       Marron, Peter
                       Nora, Annette Sirkka
                       Narud Bente
                       Nossen, Sally
                       Pettersen Asbjørn
                       Reed, Sarah Louise
                       Rogne, Jorunn Ygre
                       Sundal, Liv
                       Schytte Birthe
                       Veim, Eli
                       Vikene, Turid
                       Øvsthus, Gro                  

                
                                                 Smykker:

                                              
Andresen Siv 
                                                           Breistig Reidun
                                                           Selboskar Kristin
                                                           URI-Smykker
                                                           Diverse smykker i plast-pleksi-gummi
                                                          
    Tekstil:
   
Ljones, Åse     Kuverbrikkar, dukar og glasbrikkar i gummi 
                                                                              

 

    

 

               
           Bak den raude døra er den nye galleributikken vår 
             

            Sarah Reed m.fl.

             
                Grafikk Maleri Skulptur Kunsthandverk 
                Foto Bodil Haga

              
                 Utvidinga gjev oss plass til ulike arrangement  
                 Kunstformidling og kurs! Plan kjem til hausten!
                 Foto Bodil Haga

                  
              Maleri- og grafikkrommet

             
              Ole Martin Skaug. Skulptur
                
                Rose til alle kunstnarane våre. Foto Bodil Haga

 

 Frå performanse til Masterstidentar HSH 2016


I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I