K o n t a k t  G a l l e r i  G i g a

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I
       BESØKSADRESSE

   
OPNAR I NYE LOKAL I OSEN 01.11.18

     POSTADRESSE
       Postboks 36
      5401 Stord

      
TELEFON
    
Tlf 96011567

       OPNINSTIDER
       Man-fred           10 - 17
       Laurdag             10- 15

  Ope tom 15.09.18 i Osen 4
  OPNAR I NYE LOKAL I OSEN 01.11.18

  Det er med eit varmt smil om munnen og eit lite nikk frå
  nakken Oddrun Helvik takkar for seg og overlet roret 
  med stor glede og tillit til Nina Lovise Langeland.

       www.gallerigiga.no

       Facebook: Galleri Giga 
       Instagram: @gallerigiga

 

           

               Her er vi. Midt i Leirvik sentrum.

            
   


I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I