K o n t a k t  G a l l e r i  G i g a

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I
       BESØKSADRESSE
       Osen 4.
      Midt i alleèn i Leirvik sentrum på Stord

     POSTADRESSE
       Postboks 36
      5401 Stord

      
TELEFON
    
Tlf Galleri Giga:     96011567
       Tlf Oddrun Helvik: 93001879

       OPNINSTIDER
       Man-fred           10 - 17
       Laurdag             10- 15
       Opningstider i desember kjem!

       Mvh
       Cecilie, Nina og Oddrun


     
INTERNETT/SOS MEDIA
       www.gallerigiga.no
       post@gallerigiga.no

       Facebook: Galleri Giga 
       Instagram: @gallerigiga

 

           

               Her er vi. Midt i Leirvik sentrum.

            
     


I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I