K o n t a k t  G a l l e r i  G i g a

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I
       BESØKSADRESSE
       Osen 4.
      Midt i alleèn i Leirvik sentrum på Stord

     POSTADRESSE
       Postboks 36
      5401 Stord

      
TELEFON
    
Tlf Galleri Giga:     96011567
       Tlf Oddrun Helvik: 93001879

       OPNINSTIDER
       Man-fred           10 - 17
       Laurdag             10- 15
Ope tom 15.09.18 og kanskje nokre dagar til!
For dei som har gåvekort og tilgodelappar hjå oss må dei brukast fram til 15.september 2018

Kjære alle saman. For ei reise det har vore! 20 år!

Galleri Giga legg ned drifta 01.10.18
For eit privilegium. Ingen konkurs, ingen dramatikk.
Nye kulturtilbod kjem og andre takkar av.

Det er med eit varmt smil om munnen og eit lite nikk frå nakken me seier:
Tusen takk til alle kunstnarar. 
Me har vore stolte over å representera arbeida dykkar.
De har vore grunnmuren i Galleri Giga.

Tusen takk til alle som har brukt Galleri Giga.
Takk til alle som har delt meiningar, minner og opplevingar
i møte med kunst i dei 266 utstillingane me har presentert.
Takk til alle bedrifter og kommunar i Sunnhordland.
Vi har gode minner frå konsertar, bokslepp og samarbeid med 
festivalar og andre lokale kulturarrangement.

Om det fanst eit tre med eitt blad for kvar fin prat me har hatt med 
dykk alle
som har vore innom galleriet gjennom desse åra,
ville treet vore både stort og vidt med ei tett og vakker trekrune.   

Tusen takk alle saman.

For dei som har gåvekort og tilgodelappar hjå oss må dei brukast fram til 15.september 2018.  

Stord 01.07.18
Oddrun Helvik
Galleri Giga as     
INTERNETT/SOS MEDIA
       www.gallerigiga.no
       post@gallerigiga.no

       Facebook: Galleri Giga 
       Instagram: @gallerigiga

 

           

               Her er vi. Midt i Leirvik sentrum.

            
     


I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I