O m  G a l l e r i  G i g a 

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I P r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t
 


   Kunst i Hus

  
I Galleri Giga arbeidar vi for å få Kunst i Hus. 
    Det er arbeidsmåla og virkeområda våre. 

    Separatutstillingane byrjar som kunst i vårt hus, 
    og etterpå i andre hus 
    Våre utsmykkingsoppdrag handlar for det meste 
    om å få kunst i offentlege hus.

    Vil vil vera ein seriøs formidlar av kunst i den 
    kommersielle sektor, utan at det kommersielle 
    har einerådande fokus.
    Som privat formidlar må det kommersielle 
    vera eit naudsynt element i drifta av galleriet.

    Vi arbeidar for at den besøkande skal få ei kunstoppleving. 

    Dette
arbeidet er vi stolte av.

   Galleri Giga areal

    Oversikt er ikkje rett. Utviding i 2015.   
    Kontakt oss for meir info.
    

    

   Kunst - kulturformidling

    Vi er og stolte av å vera bineledd mellom dei verka som 
    kunstnarane har skapt, og publikum. 
    Galleri Giga ynskjer å vera ein kulturformidlar. 

    
     Kurt Johannessen: Hendinga "2 sek." 2009

     Galleriet arrangerer ulike typar kurs, og har uformelle 
     arrangement der 
     musikarar, forfattarar og dansarar og andre
     kunstformer vert  presentert.

   Historikk

    Galleri Giga var etablert i 1999. Det er det fyrste faste 
    kunstgalleriet på Stord, og ligg i Osen 4 i Leirvik sentrum. 
    Oddrun Helvik etablerte galleriet i bitte små lokal 
    (difor namnet "Giga"). 

    Frå dag ein vart galleriet godt motteke. Ei utviding av 
    verksemda vart naudsynt i 2000. 
    Ny utviding i juni 2005, frå 65 til 104 m
2, og så enno ei i 2015
    syner gleda og interessa for kunst på Stord og i Sunnhordland.

   Opningstider

     Man - fre   10:00 - 17:00
     Laurdag     10:00 - 15:00

     PÅSKE 2017
     Onsdag før Skjærtordag               10-15
     Skjertorsdag og Langfredag        stengt
     Påskeafta                                      10-15
     1. og 2. Påskedag                         stengt


     God Påske frå oss i Galleri Giga
Kurt Johannessen 2008   3-dimensjonalt bilete av
   utstillingsrommet I 
  
(klikk på biletet     for stor variant)

    3-dimensjonalt bilete av
     utstillingsrommet II 
       (klikk på biletet for stor variant)

    3-dimensjonalt bilete av
     utstillingsrommet III 
        (klikk på biletet for stor variant)

     
     
Kjersti Lunde "Gjenskapte gjenstandar" 2011

     
      Bård Breivik MASKER 2016


I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I P  r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I