O m  G a l l e r i  G i g a 

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I P r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t
 


  
GALLERI GIGA VERSJON 2.0
   
  
I Galleri Giga arbeidar vi for å få Kunst i Hus. 
    Det er arbeidsmåla og virkeområda våre. 

    Separatutstillingane byrjar som kunst i vårt hus, 
    og etterpå i andre hus 
    Våre utsmykkingsoppdrag handlar for det meste 
    om å få kunst i offentlege hus.

    Vil vil vera ein seriøs formidlar av kunst i den 
    kommersielle sektor, utan at det kommersielle 
    har einerådande fokus.
    Som privat formidlar må det kommersielle 
    vera eit naudsynt element i drifta av galleriet.

    Vi arbeidar for at den besøkande skal få ei kunstoppleving. 

    Dette
arbeidet er vi stolte av.

   Galleri Giga areal

    NYE LOKAL 01.11.18 INFO KJEM 

   Kunst - kulturformidling

    Vi er og stolte av å vera bineledd mellom dei verka som 
    kunstnarane har skapt, og publikum. 
    Galleri Giga ynskjer å vera ein kulturformidlar. 

    
     Kurt Johannessen: Hendinga "2 sek." 2009

   Historikk

    Galleri Giga vart etablert i 1999. Det er det fyrste faste 
    kunstgalleriet på Stord. 
    Galleri Giga vart etablert i bitte små lokal 
    (difor namnet "Giga"). 

    Frå dag ein vart galleriet godt motteke. Ei utviding av 
    verksemda vart naudsynt i 2000. 
    Ny utviding i juni 2005 og 2015

    
    November 2018 Ny eigar. Nye lokal
    Nina Lovise Langeland overtek 
    Galleri Giga Versjon 2.0

    

   Opningstider FRÅ 01.11.18

     Man - fre   10:00 - 17:0
     Laurdag     10:00 - 15:00Kurt Johannessen 2008

     
     
Kjersti Lunde "Gjenskapte gjenstandar" 2011     
      Bård Breivik MASKER 2016


I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I P  r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I