U t s m y k k i n g s o p p d r a g 

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I
 


   KUNST I DET OFFENTLEGE OG PRIVATE ROM  

   Galleri Giga kan tilby:

  • Møte der ein kartlegg behov innan fastsette økonomiske rammer
  • Utkast til heilskapeleg utstillingsplan, som inneheld forslag til kunst og kunstnarar
  • Når utstillingsplanen er vedteken:
  • Klargjere utsmykking for montering, samt namneplakettar (namn på kunstnar og kunstverk)
  • Ansvar for montering i samarbeid med oppdragsgivar

   Kunst på arbeidsplassar og i andre miljø er viktig:

  • Som ein sentral faktor i eit arbeidsmiljø
  • Som oppleving til ettertanke
  • Som eit signal på kvalitet og heilskapeleg tenking

  UTSMYKKINGAR (utval)

       Stord Sjukehus/ Helse Fonna; nybygg

       Norsk Hydro/Aker Kværner; Grane oljerigg; 
                                                               oppgradering
       
       Husnestunet Bu - & Rehabiliteringssenter nybygg
       
       Statoil, Leirvik MT; Huldra, borerigg, oppgradering


       Stord DPS; nybygg
     
       Statoil Hydro, Gjøa LQ; oljerigg, ny installasjon

       Solli DPS, Nesttun Bergen; nybygg

       Stord Hotell; nybygg og oppgradering
  
        Vardafjell videregående skole; nybygg/oppgradering

        Wertsila Stord; uterom

        Fronta as; nybygg

        Høgskulen Stord/Haugesund; nybygg
  
        Salt Ship Design AS; Supplyvessels - Evita og Juanita

        Sunnhordland Kraftlag as; kuratert kunstsamling og nybygg

        Solli DPS, Nesttun Bergen; nybygg

  


Wertsila as. Bård Breivik


Fronta as, Ulrika Berge


Solli DPS. Åse Ljones


SKL, Bård Breivik


Vardafjell Videregående skole. ngriEgeberg

     
      Stord DPS. Æsa Torsteinsdottir

      
       Stord Sjukehus. Turid Vikene

     
    
Solli Sykehus DPS

    
    
Husnestunet Bu ogRehabiliteringssenter
    Æsa Torsteinsdottir 

    
   
Stord DPS. Æsa Thorsteinsdottir


I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I