U t s t i l l i n g   n o  2018

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I
 

 
      
07.-29.07

FRANK BRUNNER

GRAFIKK
   
 

266. og siste separatutstilling i Galleri Giga as

I sommar er det 20 år sidan Galleri Giga opna. 
Me gler oss over å ynskja velkomen til jubileumsutstilling og 
den 266. utstilling, som er vår siste separatutstillinga.

Frank Brunner er født i 1971 i Kristiansand og 
har si utdanning frå Statens Kunstakademi, 
Ilija Repin-akademiet i St. Petersburg, Russland, 
og Yale University i USA. 
Han bur og arbeider i New York.

Brunner arbeidEr med maleri og grafikk. 
Motiva på denne utstillinga er sentrert kring eit par tema. 
Miljø og kontemplasjon. 
Symbolbruk på første tema er jordkloden og månen.
Andre symbol er tente lys som kan gi 
assosiasjonar til levd liv, refleksjon og ettertanke.

Ein anar konturane av ei forteljing. 
Menneske er deltakande på eit stille vis, 
men har likevel ein aktiv rolle.

Speglingar og refleksar frå ulike stader og i
ulike vinklar, er eit karakteristisk trekk ved bileta hans.

Frank Brunner har ei lang rekkje utstillingar bak seg 
i inn og utland, mellom anna på Stenersenmuseet, 
Henie Onstad Kunstsenter, 
Cynthia Broan Gallery i New York og Galleri Zidoun i Paris.

Velkomen!
     

       www.gallerigiga.no
       E-post: post@gallerigiga.no

       Facebook: Galleri Giga 
       Instagram: @gallerigiga 

   

    
    Balanse

      
      Tangible
 
    
   
Nomaden 
     
      Broen

     
      Månefaser

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I