U t s t i l l i n g   n o  2018

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I
 

 
      PER FLATØY     10.02 - 07.04.18      MALERI OG GRAFIKK
      
      Opning saman med Per Flatøy laurdag 10.02 kl 13.00


Det er ikkje få som har Per Flatøy sine nydelege bilete på veggen. 
Ein kjær kunstnar som har evna å utvikla seg gjennom åra, og ein god mann som alltid har rom for ein fin prat med dei som kjem på hans veg.

Galleri Giga og Dahls Rammeservice i Haugesund har overteke alt av Per sine trykk og maleri, noko som me er svært takksame for.

Flatøy har vore biletkunstnar i meir enn 25 år og gjennom ulike teknikkar og materialval ynskjer han å formidla sine inntrykk og idear. 

Desse hentar han ofte frå naturen eller møte med menneske. Motivvala er alt frå dyr, menneske, hus, landskap, himmel og hav. Motiva hans fortel om kystkulturen vår.

Per Flatøy (fødd 1946) bur i Sagvåg på Stord. Han er utdanna ved Norsk Kunsthandverksskule. Han har studert maleri og grafikk hos kjende 
norske kunstnarar. Flatøy har gjort studiereiser i inn‐ og utland. 

Sidan debututstillinga 1988, har han bak seg sekstifem separat og kollektivutstillingar og fleire utsmykkingsoppdrag. Han er innkjøpt av fleire kommunar, skular, høgskular, verksemder, galleri og private.

Utanom maleri og tresnitt har han laga fleire små og store skulpturar i tre, glas og stål. Flatøy er også premiert i nasjonal skulpturkonkurranse.

I 1998 fekk han Stord kommune sitt kulturstipend. I 2009 var han årets sildajazzutstillar og han har gitt ut kunstbok med forfattaren 
Eyvind Skeie i 2013.

Per Flatøy er medlem i Norske Grafikere og Norske billedkunstnere.

       Opning laurdag 10.02 kl 13.00 
       Per Flatøy kjem.
       Velkomen til deg.


     

       www.gallerigiga.no
       E-post: post@gallerigiga.no

       Facebook: Galleri Giga 
       Instagram: @gallerigiga 

   


     
     PER FLATØY MALERI


      
       VI FEKK OVERTA ALL GRAFIKKEN OG MALERIA TIL 
       PER FLATØY. Takk for tilliten Per.


     

    Velkomen til kunstoppleving!

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I