U t s t i l l i n g   n o  2018

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I
 

 
      
     
MARI FOLLINGLO     14.04 - 04.06.18 
   MALERI 
      
      Opning saman med Mari Follinglo laurdag 14.04 kl 13.00


      Me gler oss stort til å invitera til ein frisk og fargerik 
      vårutstilling med Mari Follinglo sine maleri! 


      Kunstnaren hentar inspirasjonen frå små og store 
      augneblink i kvardagen, og i bileta hennar er det 
      eit stort og kjekt boltrerom for tolking.       Follinglo har utvikla sin eigen teknikk der ho nyttar akryl,
     
eggtempera og olje i kombinasjon. 
      Ho brukar lang tid på kvart bildete og dei ulike elementa 
      blir jobba lagvis inn i linlerreta, noko som gjev 
      ein markant og spanande tekstur. 
 
     
Kunstnaren er tilstades under opning og me ynskjer 
      alle hjarteleg velkomen!

      
Sjå: https://www.marikunst.no/maleri 


     
Utstillinga står frå 14.04. - 04.06

     

       www.gallerigiga.no
       E-post: post@gallerigiga.no

       Facebook: Galleri Giga 
       Instagram: @gallerigiga 

   


     
     MARI FOLLINGLO

    
 
    MARI FOLLINGLO

      
       MARI FOLLINGLO.

    Velkomen til kunstoppleving!

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I