U t s t i l l i n g   n o 

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I
 

 

GEIR NYMARK                                                                                           
GRAFISKE BETRAKTNINGAR

13.05-04.06

Geir Nymark har siden 1999 vore representert med sine vakre 
etsningar
i Galleri Giga.

Dette er tredje
utstillinga han har hos oss, denne gong med utstillinga 
"Grafiske Betraktningar".

Dei fleste motiva er landskap, der han fanga stemninga og 
lyset ein kan oppleva langs fjordane og dei stupbratte fjella på Vestlandet. Motiva kan opplevast som nokså konkrete og naturalistiske, 
men med element av abstraksjon og stilisering.

Nymark nyttar mest alle typar etsningsteknikkar i bileta sine, 
om prosessen fortel han:

"I løpet av de siste årene har jeg utviklet en egen teknikk, 
der jeg bearbeider etsningene etter trykking. 
På deler av bildet tilfører jeg opp til 10 - 12 lag med forskjellige farger. 
Jeg bruker så papir, plast, papp etc. for å trekke frem farge fra de underliggende fargelagene...
Til tider river jeg og preger papiret, 
dette for å fremheve etsningens tekstur og stofflighet."

Nymark er født i 1946 i Bergen, er busett og arbeider på Voss. 
Han er utdanna ved Norsk Kunsthåndverkskole på Voss i perioden 1979-81, og studerte treskulptur under Sjur Mørkve i tida 1981-83. 
Nymark har har m.a stilt ut på Modern Art Gallery og 
Norske Grafikere og har hatt utsmykkgsoppdrag m.a for 
Statoil og Det Norske Teateret.

Me ynskjer alle velkomne til Geir Nymark si ville og vakre verd. 
Dette er ei feiring av vestlandet!


       VELKOMEN!  

       OPNINSTIDER
       Man-fred           10 -17
       Laurdag             10- 15
       Opningstider i desember kjem!

       Mvh
       Cecilie, Nina og Oddrun


     
INTERNETT
       www.gallerigiga.no
       E-post: post@gallerigiga.no

       Du finn oss og på:
       Facebook: Galleri Giga 
       Instagram: @gallerigiga 

       
        
     Geir Nymark "Skoddeheimen" monotypi

         
      "Høyfjellserindring"   

     
     Geir Nymark "Ruvende fjell" monotypi

       
       "Dont be Lacy - have fun

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I