P r o g r a m 2 0 1 8

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g-  o g  k u r s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I
 


    UTSTILLINGSPROGRAM      2018

    10.02. - 07.04         PER FLATØY                                  MALERI OG GRAFIKK 
      
      14.04 - 04.06         MARI FOLLINGLO                          MALERI 
      
      09.06 - 05.07         GUNN VOTTESTAD                       MALERI OG GRAFIKK

      07.07 - 28.08         FRANK BRUNNER                           GRAFIKK
      
Kjære alle saman. For ei reise det har vore! 20 år!

Galleri Giga legg ned drifta 01.10.18
For eit privilegium. Ingen konkurs, ingen dramatikk.
Nye kulturtilbod kjem og andre takkar av.

Det er med eit varmt smil om munnen og eit lite nikk frå nakken me seier:
Tusen takk til alle kunstnarar. 
Me har vore stolte over å representera arbeida dykkar.
De har vore grunnmuren i Galleri Giga.

Tusen takk til alle som har brukt Galleri Giga.
Takk til alle som har delt meiningar, minner og opplevingar
i møte med kunst i dei 266 utstillingane me har presentert.
Takk til alle bedrifter og kommunar i Sunnhordland.
Vi har gode minner frå konsertar, bokslepp og samarbeid med 
festivalar og andre lokale kulturarrangement.

Om det fanst eit tre med eitt blad for kvar fin prat me har hatt med 
dykk alle
som har vore innom galleriet gjennom desse åra,
ville treet vore både stort og vidt med ei tett og vakker trekrune.   

Tusen takk alle saman.

For dei som har gåvekort og tilgodelappar hjå oss må dei brukast
fram til 15.september 2018.
 

Stord 01.07.18
Oddrun Helvik
Galleri Giga as


     

     www.gallerigiga.no
      www.facebook.com/gallerigiga
      O P E : M A N D A G - F R E D A G 1 0 - 1 7 L A U R D A G 1 0 - 1 5

      OSEN 4, 5401 STORD TLF: 96011567/93001879 
       POST@GALLERIGIGA.NO www.GALLERIGIGA.NO

              


                   
      


FRANK BRUNNER GIGA SIN siste searatutstilling


10.02 - 07.04 PER FLATØY   MALERI OG GRAFIKK


14.04 - 23.05.18 MARI FOLLINGLO - MALERI

  
          

          
         

          
          


I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I